ДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙ

рос. санкционированный доступ англ. authorized access доступ до програм і даних користувачів, які мають право на виконання певних дій.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДІЛЯНКА →← ДÓСТУП НЕСАНКЦІОНÓВАНИЙ

T: 0.075830381 M: 3 D: 3