ДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙ

рос. санкционированный доступ англ. authorized access доступ до програм і даних користувачів, які мають право на виконання певних дій.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.042677044 M: 1 D: 1