ДÓСТУП

рос. доступ англ. access надання або прийняття процесом опрацювання даних порції даних здійсненням послідовних операцій пошуку, читання і записування. дóступ за ключéм дóступ множинний дóступ несанкціонóваний дóступ санкціонóваний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДÓСТУП ЗА КЛЮЧÉМ →← ДÉРЕВО

T: 0.079363515 M: 3 D: 3