ДÓСТУП

рос. доступ англ. access надання або прийняття процесом опрацювання даних порції даних здійсненням послідовних операцій пошуку, читання і записування. дóступ за ключéм дóступ множинний дóступ несанкціонóваний дóступ санкціонóваний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.032550186 M: 1 D: 1