ДÁНІ КЕРУВÁННЯ

рос. управляющие данные, управляющая информация англ. control data дані, що лежать в основі виконання певних функцій, які керують процесом опрацювання даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.041179623 M: 1 D: 1