ДÁНІ

рос. данные англ. data набір тверджень, фактів, чисел, лексично і синтаксично взаємозв’язаних між собою. дáні вхідні дáні вихіднí дáні керувáння дáні обмéження дóступу

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ДÁНІ ВИХІДНÍ →← ГРÁФІКА КОМП’ЮТЕРНА

T: 0.080644268 M: 3 D: 3