ГРÁМОТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНА

рос. грамотность компьютерная англ. computer literacy комплекс знань і практичних навичок, необхідних для використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, побуті, для здобуття освіти.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.033321486 M: 1 D: 1