ГРÁМОТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНА

рос. грамотность компьютерная англ. computer literacy комплекс знань і практичних навичок, необхідних для використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, побуті, для здобуття освіти.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ГРÁФ →← ГРÁМОТНІСТЬ

T: 0.0905773 M: 3 D: 3