ВИБИРÁННЯ ДÁНИХ

рос. выборка данных англ. data retrieval операція виділення підмножини значень даних, які задовольняють наперед задані умови.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.028752008 M: 1 D: 1