ВИБИРÁННЯ ДÁНИХ

рос. выборка данных англ. data retrieval операція виділення підмножини значень даних, які задовольняють наперед задані умови.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ВИКЛИК →← ВИБИРÁННЯ

T: 0.178928498 M: 3 D: 3