ВИБИРÁННЯ

рос. выборка англ. choice, sampling 1. Відокремлення від інших предметів, визначення чого-небудь як зручного, придатного для чогось. 2. Відбірковий вибір чогось. 3. Те саме, що вибірка. 4. Видавання даних за запитом. вибирáння дáних

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.03357994 M: 1 D: 1