ВВÉДЕННЯ ДÁНИХ

рос. ввод данных англ. data input читання даних з носія та їх записування до пам’яті даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.028306139 M: 1 D: 1