ВВÉДЕННЯ

рос. ввод англ. input процес отримання даних будь-якою частиною комп’ютера. ввéдення дáних ввéдення за зáпитом

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ВВÉДЕННЯ ДÁНИХ →← ВІНЧÉСТЕР

T: 0.082332335 M: 3 D: 3