ВВÉДЕННЯ

рос. ввод англ. input процес отримання даних будь-якою частиною комп’ютера. ввéдення дáних ввéдення за зáпитом

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.035045863 M: 1 D: 1