ВІКНÓ

рос. окно англ. window 1. Прямокутна частина простору відображення інформації на дисплеї. 2. Засіб фрагментації повідомлень і блоків даних приладом, що визначається протоколом передавання даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ВІНЧÉСТЕР →← ВІДЕОКОНТРÓЛЕР

T: 0.082602311 M: 3 D: 3