ВÉРСІЯ

рос. версия англ. version 1. Варіант програмного продукту. 2. Файл, що є модифікацією іншого файла.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ВÍРУС →← ВÉДЕННЯ СÝПРОВІД ФÁЙЛА

T: 0.110147182 M: 3 D: 3