БÍТ

рос. бит англ. bit 1. Фундаментальна одиниця інформації, яку використовують у теорії інформації. Означає найменшу кількість інформації, необхідної для розрізнення двох рівноймовірних подій. 2. Найменша «порція» пам’яті, реалізована в ЕОМ.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

БÝФЕР →← БÉЙСИК

T: 0.096473588 M: 3 D: 3