БÁЗА ДÁНИХ

рос. база данных англ. database сукупність даних, організованих за певними правилами, які передбачені загальними принципами описання, зберігання і маніпулювання даними.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

БÁЗА ДÁНИХ ІНФОРМАЦÍЙНА →← БÁЗА

T: 0.082714218 M: 3 D: 3