БÁЗА

рос. база англ. base основні дані або елементи. бáза дáних бáза дáних мерéжі бáза дáних розподíлена бáза дáних інформацíйна бáза знáнь

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

БÁЗА ДÁНИХ →← АУДІОКÁРТА

T: 0.082170133 M: 3 D: 3