АТРИБÝТ

рос. атрибут англ. аttribute інформаційне відображення властивості будь-якого об’єкта, процесу чи явища.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АУДІОКÁРТА →← АРХÍВ

T: 0.108036093 M: 3 D: 3