АНАЛІЗÁТОР СИНТАКСИЧНИЙ

рос. анализатор синтаксический англ. sintactic analyzer компонент транслятора, який виконує синтаксичний аналіз вихідної програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АРХÍВ →← АНАЛІЗÁТОР ЛЕКСИЧНИЙ

T: 0.111212492 M: 3 D: 3