АНАЛІЗÁТОР СИНТАКСИЧНИЙ

рос. анализатор синтаксический англ. sintactic analyzer компонент транслятора, який виконує синтаксичний аналіз вихідної програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.056945126 M: 1 D: 1