АЛГОРИТМ

рос. алгоритм англ. аlgorythm задана заздалегідь послідовність чітко визначених команд для розв’язання задачі за скінченне число кроків. В інформаційних системах використовують а. пошуку даних, а. сортування даних та інші.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АНАЛІЗÁТОР →← АДРÉСА ПОВÉРНЕННЯ

T: 0.105556714 M: 3 D: 3