ЯКІСТЬ ДРУКУВÁННЯ

рос. качество печати англ. printing quality характеристика принтера, яка визначається якістю нанесення літер, наявністю різних шрифтів і засобами регулювання кроку друкування.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЯРЛИК →← ЯКІСТЬ ДÁНИХ

T: 0.099556721 M: 3 D: 3