ШИФРУВÁННЯ

рос. шифрование англ. encrypting процес кодування інформації для перетворення її у форму, доступну обмеженому колу осіб пристроїв.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ШЛЮЗ →← ШИФР

T: 0.095967511 M: 3 D: 3