ЧÁС АКТИВНИЙ

рос. активное время англ. active time час, протягом якого обчислювальне обладнання може використовуватися відповідно до його функційного призначення.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ЧЕРВ’ЯК →← ЦИКЛ

T: 0.084394579 M: 3 D: 3