ЧÁС АКТИВНИЙ

рос. активное время англ. active time час, протягом якого обчислювальне обладнання може використовуватися відповідно до його функційного призначення.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.043539614 M: 1 D: 1