ФУНКЦІОНУВÁННЯ

рос. функционирование англ. operation 1. Перебування пристрою або системи у робочому ввімкненому стані; виконання пристроєм системою своїх функцій. 2.  Для програм - активний стан, процес їх виконання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ХÁКЕР →← ФОРМАТУВÁННЯ ТÉКСТУ

T: 0.089788499 M: 3 D: 3