ФОРМАТУВÁННЯ ТÉКСТУ

рос. форматирование текста англ. text formatting у системах підготування текстів надання текстові такого вигляду, у якому він повинен друкуватися: формування абзаців, центрування заголовків, вирівнювання полів, розбиття на сторінки.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ФУНКЦІОНУВÁННЯ →← ФОРМАТУВÁННЯ ДИСКÉТИ

T: 0.087797315 M: 3 D: 3