ФОРМАТУВÁННЯ

рос. форматирование англ. formatting процедура розбивання доріжок магнітного диска на фізичні записи блоки, що виконується перед першим використанням диска. форматувáння тéксту форматувáння дискéти

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.035697162 M: 1 D: 1