АДРÉСА МЕРÉЖЕВА

рос. адрес сетевой англ. address network адреса порту в обчислювальній мережі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АДРÉСА НЕПРЯМÁ →← АДРÉСА ЕЛЕКТРÓННА

T: 0.133217889 M: 3 D: 3