ФÁЙЛ ВНÝТРІШНІЙ

рос. внутренний файл англ. internal file змінна типу файла, не пов’язана з файлом операційної системи.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ФÁЙЛ ВХІДНИЙ →← ФÁЙЛ ВИХІДНИЙ

T: 0.083502532 M: 3 D: 3