УКЛАД ФУНКЦІОНУВÁННЯ

рос. режим работы, режим функционирования англ. mode спосіб функціонування пристрою чи системи, який встановлюється користувачем у момент їх включення запуску.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

УКЛАДÁЧ →← УКЛАД ПЕРЕСИЛÁННЯ

T: 0.083857729 M: 3 D: 3