УКЛАД ГРАФÍЧНИЙ

рос. графический режим англ. graphics mode улад роботи дисплея, який забезпечує виведення графічних зображень.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

УКЛАД КЕРÓВАНИЙ →← УКЛАД ВИПЕРЕДЖЕННЯ

T: 0.112230956 M: 3 D: 3