УКЛÁД АВТОНÓМНИЙ

рос. автономный режим англ. off-line mode улад роботи пристрою, за якого відсутній зв’язок з головним комп’ютером.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

УКЛАД ВИПЕРЕДЖЕННЯ →← УЗГÓДЖЕННЯ

T: 0.101032896 M: 3 D: 3