УЗГÓДЖЕННЯ

рос. согласование англ. negotiation діалог між двома віртуальними терміналами мережі передавання даних, що ведеться з метою узгодження параметрів, які будуть використовуватись у подальшій роботі.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

УКЛÁД АВТОНÓМНИЙ →← УВÉДЕННЯ

T: 0.118128781 M: 3 D: 3