ТРИВÁЛІСТЬ ВИКОНАННЯ

рос. время выполнения англ. execution time, run time період часу, необхідний для виконання певної програми комп’ютера.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

УВÉДЕННЯ →← ТРАСУВÁННЯ

T: 0.092329731 M: 3 D: 3