ТРАСУВÁННЯ

рос. трассировка англ. tracking операція переміщення графічного курсору.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ТРИВÁЛІСТЬ ВИКОНАННЯ →← ТРАНСП’ЮТЕР

T: 0.095180692 M: 3 D: 3