ТРАНСЛЯТОР

рос. транслятор англ. translator програма для переведення програм з однієї на іншу мову програмування, найчастіше з мови високого рівня на мову команд процесора ЕОМ.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ТРАНСЛЯЦІЯ →← ТРÁФІК

T: 0.093748836 M: 3 D: 3