ТЕРМІНÁЛ

рос. терминал англ. terminal абонентський пункт у складі системи комп’ютера, що служить для введення і виведення інформації. термінáл керувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ТЕРМІНÁЛ КЕРУВÁННЯ →← ТЕЛЕКОНФЕРÉНЦІЯ

T: 0.119029599 M: 3 D: 3