ТАБЛИЦЯ

рос. таблица англ. table розміщення даних, кожен окремий елемент яких може бути визначеним за допомогою аргументів чи ключів. таблиця електрóнна

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРÓННА →← ТÁЙМЕР

T: 0.097900969 M: 3 D: 3