ІМ’Я

рос. имя англ. name, identifier умовне найменування відповідного об’єкта. ім’я домéнне ім’я користувачá ім’я користувачá набóру дáних ім’я користувачá прогрáми ім’я користувачá фáйла

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.023374882 M: 1 D: 1