СИСТÉМА

рос. система англ. system будь-який об’єкт, який, з одного боку, може розглядатись як одне ціле, а з другого - як множина пов’язаних між собою або взаємодіючих частин. систéма інформацíйна систéма інформацíйно-пошукóва систéма керувáння бáзами дáних систéма обчислювальна систéма операцíйна систéма програмувáння систéма автоматизованого проектування систéма файлова

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

СИСТÉМА ІНФОРМАЦÍЙНА →← СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРАМУВÁННЯ

T: 0.090740013 M: 3 D: 3