СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРÁМНЕ

рос. программная среда англ. software environment програмні засоби, з якими взаємодіє програма чи система.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.030131852 M: 1 D: 1