СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРÁМНЕ

рос. программная среда англ. software environment програмні засоби, з якими взаємодіє програма чи система.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРАМУВÁННЯ →← СЕРЕДÓВИЩЕ

T: 0.111860698 M: 3 D: 3