СЕРЕДÓВИЩЕ

рос. среда англ. environment оточення, в якому функціонує об’єкт. середóвище прогрáмне середóвище програмувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.03606505 M: 1 D: 1