РЕЖИМ

рос. режим англ. dial-up система заходів, правил, запроваджуваних для досягнення певної мети. режим діалóговий режим онлáйновий режим офлáйновий режим фóновий

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.03637557 M: 1 D: 1