РЕЖИМ

рос. режим англ. dial-up система заходів, правил, запроваджуваних для досягнення певної мети. режим діалóговий режим онлáйновий режим офлáйновий режим фóновий

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

РЕЖИМ ДІАЛÓГОВИЙ →← РЕДАГУВÁННЯ

T: 0.080852335 M: 3 D: 3