АВТОМАТИЗÓВАНИЙ

рос. автоматизированный англ. аutomatic 1) той, що виконує виробничі процеси за допомогою автоматичних приладів, машин; 2) який здійснюється автоматично. автоматизóва cистéма проектувáння

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.019538442 M: 1 D: 1