ПРОГРÁМА НАВЧÁЛЬНА

рос. обучающая программа, диалоговое руководство англ. on-line tutorial learning program програма, яка реалізує у формі діалогу алгоритм навчання за тією чи іншою дисципліною або за одним з її розділів.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПРОГРÁМА СОРТУВÁННЯ →← ПРОГРÁМА ЕЛЕКТРÓННИХ ТАБЛИЦЬ

T: 0.098539506 M: 3 D: 3