ПРАПОРÉЦЬ

рос. флажок англ. flag 1. Елемент графічного інтерфейсу, який позначає об’єкт, що може

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПРИМÍРНИК →← ПОСИЛÁННЯ

T: 0.089125675 M: 3 D: 3