ПОСИЛÁННЯ

рос. ссылка англ. reference запис в електронному документі, що задає адресу переходу на частину документа чи на інший документ.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПРАПОРÉЦЬ →← ПОКÁЖЧИК

T: 0.099232524 M: 3 D: 3