ПОСИЛÁННЯ

рос. ссылка англ. reference запис в електронному документі, що задає адресу переходу на частину документа чи на інший документ.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.058500188 M: 1 D: 1