ПАРÓЛЬ

рос. пароль англ. password секретне слово, яке пред’являє користувач системі з метою отримання доступу до даних і програм.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.028297728 M: 1 D: 1