АБОНÉНТ АКТИВНИЙ

рос. абонент активный англ. active user абонент, що у даний момент працює з комп’ютером.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

АБОНÉНТ МЕРЕЖІ →← АБОНÉНТ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ

T: 0.114502478 M: 3 D: 3