ПÓШУК

рос. поиск англ. search у комп’ютерній пам’яті - добір ототожнення, зіставлення кодованих даних за заданими ознаками критеріями, також закодованими, для знаходження необхідної інформації.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПАКÉТ →← ПÓШТА ЕЛЕКТРÓННА

T: 0.10556485 M: 3 D: 3