ПÓШУК

рос. поиск англ. search у комп’ютерній пам’яті - добір ототожнення, зіставлення кодованих даних за заданими ознаками критеріями, також закодованими, для знаходження необхідної інформації.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.042475063 M: 1 D: 1