ПÓЛЕ

рос. поле, участок англ. field група пов’язаних між собою символів, що опрацьовують як єдине ціле в комп’ютерних операціях, особливо при налагодженні пам’яті та файлових схем для різних цілей.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПÓРТ →← ПÍДСУМОК

T: 0.097097757 M: 3 D: 3