ПÍДСУМОК

рос. итог англ. total в електронних таблицях підсумкові дані по рядках, стовпчиках чи в цілому по таблиці, як-от: сума, середнє значення, кількість записів та ін.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.05650598 M: 1 D: 1