ПÁМ’ЯТЬ

рос. память англ. memory функційна частина комп’ютера, призначена для приймання, зберігання даних. пáм’ять оперативна пáм’ять постíйна

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

ПÁМ’ЯТЬ ОПЕРАТИВНА →← ОФЛÁЙНОВИЙ РЕЖИМ

T: 0.09936634 M: 3 D: 3